Rahankeräysluvan numero

RA/2019/2

Rahankeräysluvan myöntäjä ja myöntämisajankohta

Poliisihallitus 2.1.2019

Rahankeräysluvan saaja

ENO Schoolnet ry, Y-tunnus 2347131-5, Yhdistysrekisteritunnus 200.202

Toimeenpanoaika ja -alue

Lupa on voimassa 2.1.2019-1.1.2020 koko maa poislukien Ahvenanmaa

Kerättävien varojen käyttötarkoitus

Rahankeräysvarat käytetään kestävän kehityksen ja ympäristökasvatusaiheisten opintomateriaalien ja -toiminnan kehittämiseen. Opintomateriaalia kerätään koko maailman kattavalta verkostolta ja se kootaan aihealueittain ja maantieteellisesti sopiviksi paketeiksi. Aihealueet liittyvät kestävään kehitykseen, esimerkiksi metsien istutukseen, vesivaroihin, kierrätykseen ja sosiaaliseen pääomaan. Opintomateriaali kootaan sähköiseksi, vapaasti jaettavaksi ja käytettäväksi muun muassa ENOn verkkosivujen kautta.  Kerättyjä varoja käytetään myös metsien ja puiden kasvattamiseen ja istuttamiseen Suomessa ja ulkomailla, pääasiassa kehitysmaissa. Näillä toimilla pyritään sitomaan hiiltä ja hillitsemään ilmastonmuutosta. Kerätyt varat käytetään viiden vuoden kuluessa luvan päättymisestä.

Keräystilit

Voit lahjoittaa ENO Schoolnet ry:lle rahaa joko suoraan rahankeräystilille tai Holvi-palvelun kautta.

Rahankeräystili FI62 5770 0520 3914 07

Holvi-palvelu