BlogNews

Kestävää kehitystä ENO -verkkokoulun ohjauksessa

Design suuntautunut pedagogiikka innosti koululaisia Pohjois-Karjalassa

Miksi ihmiset eivät kierrätä? Meneekö purkat roskikseen? Vai onko koulun roskiksissa jotakin vikaa? Entäpä kun oppikirjassa sanotaan, että lumen alla on lämpimämpää kuin ilmassa niin onko todella näin? Miten asioihin voisi vaikuttaa? Kestävää kehitystä yhteisoppien on ENO -verkkokoulun toteuttama ja ELY keskuksen rahoittama hanke, jonka puitteissa on päästy kokeilemaan pedagogiikan uusia tuulia hyödyntäen yhteisoppimismenetelmää eli Design suuntautunutta pedagogiikkaa (DOP). Projekti on tarkoitettu Pohjois-Karjalan ala- ja yläkouluille ja keväällä 2021 mukana on ollut jo kolme koulua yhteensä 11:sta luokan voimin Ylämyllyn, Enon alakouluista sekä Liperin yläkoulusta.

Töiden laatu  ja oppilaiden motivaatio on ollut kiitettävää ja projektin aikana on syntynyt varsin kattava ja kirjava joukko erilaisia oppilastöitä kestävää kehitystä käsitellen. DOP metodina on osoittautunut innostavaksi oppimismenetelmäksi, joka perustuu oppilaiden omiin kysymyksiin. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen. Oppijat oppivat monipuolisesti ja voivat saavuttaa samalla useamman oppiaineen tavoitteita. Metodissa käytetään hyväksi osallistavaa ja toimintalähtöistä pedagogiikkaa, jolloin lopputulos on aina erilainen ja riippuu osallistujien omista lähtökohdista, ympäristöstä ja arvoista. Yhteiskehittelyssä tutkimuskysymykset kestävään kehitykseen liittyen kumpuavat oppijoilta itseltään. He myös itse päättävät miten asiaa lähestytään. Design-suuntautuneen pedagogiikan viitekehyksessä toimiessaan opettajat ja oppijat yhdessä rajoja ylittämällä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntämällä suunnittelevat ja rakentavat vastauksia avoimiin oppimisenkohteisiin oppijayhteisön omaa osaamista, työvälineitä ja teknologioita hyödyntäen. Keskeistä prosessissa on oppimispäiväkirjan pito.

Projektipäiväkirjan pito on DOP-prosessissa keskeistä

Ylämyllyn alakoulun prosessia alkukartoituksesta lopputulemaan. Töitä tekivät alakoulun 5-luokat.

Prosessi alkoi keväällä koulujen ja luokkien aloitustapaamisella. ENO -verkkokoulun ympäristökasvattajat pitivät lyhyen esittelyn sekä tietoiskun aiheeseen. Kestävän kehityksen aiheita lähestyttiin ryhmäkohtaisesti hieman eri tavoin riippuen opettajan antamista lähtökohdista tai ryhmän tavoitteista. Oli ohjattuja leikkejä ja tehtäviä, valokuvanäyttelyn pohjalta ideointia, koulun ja lähiympäristön tutkimista ympäristökartoituslomakkeiden avulla jne. Aloitukseen voi kuulua myös retki lähiluontoon, museoon tms. Aloitustapaamisen jälkeen ryhmät jatkoivat oman opettajan johdolla aiheen käsittelyä DOP oppimispolkua mukaillen. ENO -verkkokoulun asiantuntijat pitivät opettajiin ja ryhmiin aktiivisesti yhteyttä, ohjasivat ja olivat apuna verkon välityksellä sovitusti. Myös tapaamisia matkanvarrella järjestettiin esim. ekskursioiden merkeissä: Liperin yläkoulun kahden luokan kanssa järjestettiin roskaretki ja Enon alakoululaisten kanssa veden tutkimuspäivä Pielisjoen rannalla. ENO -verkkokoulun asiantuntijat myös auttoivat opettajia ja ryhmiä löytämään ja kontaktoimaan asiantuntijoita sekä vierailukohteita alan yrityksistä tai muista tahoista, jotka voisivat olla hyödyksi tutkimusten teolle.

Voit katsoa Pielisjoki -puhdasjoki työn pdf-muodossa tästä

Kotiseutu uutiset 25.5.2015: Liperin yläkoulun 9-luokkalaiset laativat kuntalaisaloitteen keväällä 2021 uuden koulun kierrätyksen järjestämisestä. Aloitteessa hyödynnettiin myös Kestävää kehitystä yhteisoppien -projektiin osallistuneiden 7-luokkien roskaantumistutkimuksia. Lue kuntalaisaloitteesta lisää tästä

Kiinnostuitko hakemaan oma koulusi tai luokkasi mukaan? ENO -verkkokoulu tarjoaa vielä syksyllä 2021 mahdollisuuden muutamalle ala-ja yläkoulun ryhmälle olla hankkeessa mukana. Osa töistä käännetään ja esitellään ENO -verkkokoulun kv-verkostolle blogin ja somealustojen kautta. Töitä esitellään myös erilaisissa kasvatusalan tapahtumissa ja messuilla. Hae pe 27.8.2021 mennessä hakulomakkeella tästä >>

Enon alakoulun valinnainen käsityöryhmä teki kurssilla käsinukkeja pohtien samalla villan ja sen tuotantoon liittyviä eettisiä kysymyksiä. Näyttely oli nähtävillä Enon kunnan kirjastossa keväällä ja kesällä 2021.