Kestävää kehitystä yhteisoppien -hanke

Kestävän kehityksen opetuksessa painotetaan oppilaan omaa osaa ja kokemusta yhteiskunnassa ja omaa osaa opetettavaan asiaan liittyen. Kestävän kehityksen opetuksen tulisikin olla oppilaslähtöistä, arvoihin perustuvaa, osallistavaa, toimintalähtöistä ja sisältää tutkivan asenteen.

Yhteiskehittelyä käytetään opetuksen suunnittelussa ja tiedon tuottamisessa yhdessä. Tässä, kuten kestävän kehityksen opetuksessakin painotetaan yhdessä tekemistä, oppijan omaa linkkiä opiskeltavaan aiheeseen ja osallistamista. Samoja periaatteita noudatetaan myös mm. design-suuntautuneessa pedagogiassa (design oriented pedagogy, DOP).

 

ENO toteutti Kestävää kehitystä yhteisoppien -hanketta 2020-2022. Hankkeen rahoittajana olivat Suomen ympäristöministeriö ja Keski-Suomen ELY-keskus.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tavoitteena oli ensisijaisesti kokeilla ja dokumentoida erilaisia toimintatapoja ja menetelmiä tiedon tuottamiseen alakouluissa. Toissijaisena tavoitteena oli tuottaa uutta opetusmateriaalia kestävään kehitykseen liittyen.

ENO-verkkokoulu pilotoi hankkeen aikana pohjoiskarjalaisten koulujen kanssa erilaisia osallistavia oppimistapahtumia kestävän kehityksen opetuksessa. Hankkeessa suunniteltiin ja toteutettiin oppimistapahtumia ala- ja yläkouluissa. Oppimisprosessit toteutettiin osallistamalla oppilaat oppimisen suunnitteluun ja toteutukseen. Pienemmissä kouluissa mukana saattoi olla useampikin luokka ja joistain kouluista mukana oli vain yksi luokka. Olemme koonneet tänne hankkeen aikana tuotettuja materiaaleja ja ajatuksia, joita kuka vain opettaja tai kouluttaja voi käyttää hyödyksi, muokaten niitä omaan opetukseen sopivaksi.

Koosteen muodostavat osiot ovat suunnittelu, toteutus, kokemukset ja tuotokset. Hankkeen aikana toteutuista projekteista on kirjoitettu joko suomen- tai englanninkielinen blogi-postaukset ja lisäksi hankkeesta on kirjoitettu FEE Suomen lehteen (julkaistu toukokuussa 2022) ja Suomen biologian ja maantieteen opettajien Natura-lehteen (julkaistaan keväällä 2023). Blogi-postaukset löydät ENOn blogista.

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja toteutettuihin projekteihin liittyen, voit lähettää ne meille info@enoprogramme.org.