Blog

Pohjois-Karjalan ympäristökasvattajien verkoston eli Itävän toinen tapaaminen pidettiin Selkie Green Care tilalla viime perjantaina eli 5.5.2023. Ohjelmassa oli asiaa Itävän verkostomallista,  koordinaatiosta sekä viestinnästä kuin myös verkostolaisten kuulumiskierros. Lopuksi oli tietysti tutustumista itse tilaan ja sen toimintaan. Verkoston ensimmäinen tapaaminen pidettiin tammikuussa Joensuun Tiedepuistolla.

Ensimmäisen tapaamisen jälkeen Itävän toiminta on lähtenyt vauhdikkaasti liikenteeseen. Verkostoon on liittynyt yli 60 jäsentä ja kokoontumiset ovat keränneet reilun kahdenkymmenen hengen joukon aihepiiristä kiinnostuneita. Ensimmäisen tapaamisen jälkeen Itävä on saanut nimen, kaksi verkkosivustoa, oman sähköpostin, WhatsApp ryhmän sekä drive-kansion tiedostojen sisäiseen jakamiseen. Toisessa kokoontumisessa mietittiin Itävän viestinnän edelleen kehittämistä, jossa esille nousi Padlet alusta ulkoiseen viestintään ja tiedottamiseen sekä Facebook alusta sisäiseen viestintään. Esille nousi myös perinteisten viestintävälineiden hyödyntäminen paremmin.

Toisen kokoontumisen sisällöllinen anti liittyi vahvasti myös Itävän tulevaan verkostomalliin sekä sen koordinaatioon jatkossa. Toiminnan halutaan jäävän pysyväksi hankkeen jälkeen. Verkostolaiset kannattivat vahvasti avointa työryhmäpohjaista verkostomallia, jossa olisi kiertävä puheenjohtajuus. Ideana mallissa olisi, että kuka tahansa ja koska tahansa vois liittyä verkostoon ja toimintaa koordinoisi yksi tai useampi työryhmä. Työryhmäpohjaisessa mallissa toiminta ei oletettavasti jäisi myöskään liian väljäksi. Työryhmä voisi muodostua mukana olevista tahoista ja niiden työntekijöistä. Työryhmää ja puheenjohtajuutta, jolla tällöin on myös verkoston koolle kutsumisvelvollisuus, vaihdettaisiin vuoden tai kahden välein. Verkostossa oltiin myös kiinnostuneita järjestämään toiminnan ylläpitämiseksi rahoitusta, jota voitaisiin hakea verkostossa toimivien tahojen tai yhdistysten kautta. Rahoitusten miettimistä ja hakemista varten verkostossa ajateltiin perustaa oma työryhmä.

Selkie Green Caren tilaan ryhmä pääsi tutustumaan kokousosion päätyttyä. Tilaa esitteli meille tilan omistaja Annariitta Hietaharju perheineen. Verkosto sai kuulla niin tilan historiasta kuin sen nykyisestä toiminnasta. Itäväläiset saivat tutustua myös tilan 4 jalkaisiin ystäviin niin ulko- kuin sisätiloissa. Tauolla nautittiin kahvit talon pyörykäisen kanssa.

Itävä kokoontuu seuraavan kerran syyskaudella 2023 retkeilyn merkeissä. Mahdollisuuksien mukaan pääsemme tutustumaan Pohjois-Karjalan Biosfäärialueelle. Itävä on edustettuna ULOS UT OUT 2023 ulkona oppimisen tapahtumassa Nurmeksessa.

***

Kiinnostaako Itävän toiminta?

Itävän toimintaa koordinoi tällä hetkellä ENO-verkkokoulu ja meililistalle voi liittyä ilmoittamalla itsestään info@enoprogramme.org osoitteeseen.

Kuvia iltapäivästä Selkie Green Caressä: