News

in english below

****

The video from Utra Islands 3 Dec 2021:

Valoa tulevaisuuteen – tapahtuma


Utransaari, pe 3.12.klo 17.00-18.30
 kaikille avoin
 valotaideteos, valopolku, salakirjoituksella löytyviä viestejä, roolihahmoja,
 tanssia, musiikkia ja väliin rauhallista tunnelmaa
 lähes 400 Utran koulun oppilaiden tekemää lasilyhtyä
 kaikille osallistujille/perheille omat taskulamput mukaan

– Tule mukaan toteuttamaan valon, toivon ja ilon viestiä sekä kokemaan elämyksellistä valon polkua
pimeän luonnon keskellä. Tapahtuma soveltuu hyvin sekä lapsiperheille että yksittäisille kulkijoille.
Tapahtumaan voi saapua oman aikataulun mukaan klo 17-18.30 välillä ja kulkea reitin haluamallaan
tavalla. Reitin lopussa olevat musiikkiesitykset ja Flashmobit toteutetaan ainakin klo 17.20, 17.50 ja 18.20.
Laavulla palavat tulet koko tapahtuman ajan ja voit ottaa mukaan omia eväitä. Utran asukasyhdistys myy
omalla laavupaikallaan myös makkaraa, pipareita ja glögiä.

TERVETUOA!
Joensuun kaupungin koulutuspalvelut, ENO-verkkokoulu, teatteriyhdistys RanKids, EastSound ja Utran
asukasyhdistys. Tapahtuma on Joensuun kaupungin koulutuspalvelujen globaali kestävä tulevaisuus -teeman tapahtuma ja osa
ENO-verkkokoulun kansainvälistä The Beauty of Light -tapahtumaa.

****

Light for the future – event

Utra island, Fri 3.12. at 5:00–6:30 PM
 open for everyone
 artwork from light, a light path, messages written in secret codes,
 dance, music and a calm atmosphere
 almost 400 glass lanterns
 bring your own flashlight

– Join us in carrying out the message of light, hope and joy, and experience a special path of light in the
middle of dark nature. The event is suitable for both families and individual visitors.
You can attend the event on your own timing between 5 and 6:30 PM, and you can walk on the path in the
way you want. The music performances and Flashmobs at the end of the path will take place at least at
5:20, 5:50 and 6:20 PM. There will be campfires burning at the shelter throughout the event, and you can
bring your own snacks along. Utra residents’ association will also sell sausage, gingerbread cookies and
glögg.

WELCOME!
The city of Joensuu’s educational services, Environment Online, RanKids theatre association. EastSound and
Utra residents’ association. The event is one of Joensuu’s educational services’ global sustainable future theme events and a
part of Environment Online’s international “The Beauty of Light” event.