BlogNews

Tehdään yhdessä kestävän kehityksen projekti

– kerrotaan siitä maailmalle!

ENO-verkkokoulu tarjoaa mahdollisuuden ala- ja yläkouluille työstää yhdessä kestävän kehityksen kasvatuksen projektityö kansainvälisessä kontekstissa. Mukaan voi hakea luokka, valinnaisaineryhmä tai ympäristöryhmä tms. Oppilastyöt tehdään ohjatusti ENO-verkkokoulun asiantuntijoiden apua hyödyntäen.

Lähtökohtana projektitöissä on kestävää kehitystä yhteisoppien jossa käytetään design suuntautunutta pedagogiikka (DOP). DOPissa keskeistä on antaa tilaa oppilaiden luontaiselle ihmettelylle ja uteliaisuudelle; mitä ympärillä on, mitä ympärillä tapahtuu? Ideana olisi, että tutkimuskysymykset kumpuaisivat oppijoilta itseltään ja että tutkimuksessa hyödynnetään myös omaa osaamista, motivaatiota ja työvälineitä. Projektityön lähestymistapa aiheeseen voi siis olla yhtä hyvin tieteellinen kuin taiteellinen tai jopa niitä yhdistelevä. Keskeistä metodissa on myös prosessin dokumentointi esim. päiväkirjan muodossa sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden mahdollinen hyödyntäminen, vierailut ym.

Kestävä kehitys on globaalien ongelmien ratkomista. ENO-verkkokoulu on pohjoiskarjalainen ja kansainvälinen kestävän kehityksen aktiivinen kouluverkosto, jolla on toimintaa jokaisella mantereella. Projektityöhön voidaan sisällyttää kv-vaihto toisen koulun kanssa tai kutsua mukaan jopa pienryhmä kouluja, joiden kanssa työstetään yhdessä aihetta. Matkanvarrella tai lopuksi voidaan sopia esim. virtuaalinen tapaaminen ja töiden esittely vaihtokoulun tai koulujen kanssa. Tärkeintä kuitenkin on, että yhdessä yhteiskehittelemällä suunnittelemme ja toteutamme kestävän kehityksen ymmärrystä lisääviä oppimistapahtumia kouluissa.

MITEN MUKAAN?

Projektityöskentely aikaa on ensi syyslukukausi. Hakemuksia ohjelmaan toivotaan 19.8.2022 mennessä.

LUE LISÄÄ:

Fee-verkkolehti:

https://feesuomi.fi/lehti/ihmettely-kunniaan-dop-metodi-innosti-ja-haastoi-pohjois-karjalan-koululaisia/

ENO-blogissa:

Kestävää kehitystä ENO-verkkokoulun ohjauksessa