Yhteisoppimisprojekti alkaa ideoimalla ja taustoittamalla projektia.

  1. Jos et ole koulun varsinaista henkilökuntaa, kerro itsestäsi ja miksi olet mukana yhteiskehittelyn/oppimisen (tai minkä vain muunkin) oppimistuokion toteuttamisessa
  2. Kerro yhteiskehittelystä tai muusta valitusta pedagogisesta mallista oppilaslähtöisesti
  3. Johdattele kestävään kehitykseen
  4. Anna oppilaille tilaa ideoida

Kerro itsestäsi

Kerro kuka olet ja miksi olet mukana. Jos olet mukana hanketoiminnan tai muun vastaavan kautta, kerro lyhyesti ja kuulijalähtöisesti hankkeesta. Muista huomioida kuulijat!

Kerro käytettävästä pedagogiikasta opiskelijalähtöisesti

Onko tarkoitus käyttää DOPpia, yhteiskehittelyä/oppimista, projektilähtöistä oppimista tai jotain muuta? Kerro miksi ja mitä hyötyjä siinä voi olla. Kerro oppimisprosessi, että oppilaat voivat varautua. Kerro tulevaisuustaidoista ja miten oppilaat voivat hyödyntää oppia myöhemmin. Jos tarkoituksena on koota projektista päiväkirjatyyppinen seuranta, esittele se. Me käytimme word-pohjaista lomaketta.

Näytä esimerkkejä! Tässä muutamia hyviä esimerkkejä prosessista ja toteutetuista projekteista:

DOP-polkuja blogin Oppimispolku-kuva

ENOn blogi-julkaisut (hae tagilla DOP ja/tai oppiminen)

 

Taustoita kestävä kehitys

Onko kestävä kehitys asiana oppilaille tuttu? Kys, mitä heille tulee mieleen kestävästä kehityksestä ja miksi on tärkeää, että pyrimme elämään kestävän kehityksen mukaisesti? Mainitse, että kestävällä kehityksellä tarkoitetaan mahdollisuuksia turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet, jotta meille ihmisille riittäisi tämä yksi maapallo. Oppilaita voi innostaa miettimään kestävää kehitystä vaikkapa Kestävän kehityksen coctail-kutsuilla.

Ohjaa oppilasryhmät ideoimaan projektiaan

Jos teillä on ennalta sovittu tarkempi aihe kestävän kehityksen sisällä, voitte alkaa ideoimaan ja miettimään, mikä aiheessa on kiinnostaa ja mitä haluaisitte tietää lisää. Tässä muutamia apukysymyksiä:

  • miten tämä on koottu/rakennettu/tuotettu?
  • mistä raaka-aineista tämä on tehty?
  • miksi tämä (esim. joku tuote tai luonnon elävä) on tämän värinen?
  • mitä tälle tapahtuisi, jos tehtäisiin sille XX?

 

 

Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja toteutettuihin projekteihin liittyen, voit lähettää ne meille info@enoprogramme.org.