ENO-verkkokoulu on julkaissut Meidän metsä – oppaan puunistutustapahtuman järjestäjälle. Oppaaseen sisältyy sekä opas että tietokortit, joita erilaiset yhteisöt voivat hyödyntää puunistutustapahtumaa järjestäessään ja toteuttaessaan.

Käytännönläheinen opas oheismateriaaleineen antaa tietoa istutustapahtuman suunnitteluun, toteutukseen ja lopetukseen. Oheismateriaaleista, Meidän metsä -tietokorteista, löydät tietoa Suomessa istutettavista puulajeista ja niiden kasvupaikkavaatimuksista sekä perustietoa istutusajankohdista ja -tavoista. Opas on suunniteltu toimimaan esimerkiksi yhdistysten, koulujen ja yritysten tukena puunistutustapahtuman järjestämisessä. Oheismateriaalin suunnittelussa kohderyhmänä ovat erityisesti koululaiset. Oheismateriaalissa seikkailee myös vinkeä Pottipupu, joka kertoo lukijoille erikoistietoa metsistä ja puista.

ENO-verkkokoulu on järjestänyt puunistutuskampanjoita vuodesta 2004 lähtien. Tapahtumiin on osallistunut kouluja, päiväkoteja, yhdistyksiä, kuntia, kaupunkeja ja muita sidosryhmiä ympäri maailman. ENO-verkosto toimii kaikkialla maailmassa järjestäen tapahtumia ja luoden materiaalia kestävään kehitykseen liittyen koulujen käyttöön.

Meidän metsä – opas puunistutustapahtuman järjestäjälle on toteutettu Karelia-ammattikorkeakoulun metsätalouden koulutuksen opinnäytetyönä. Oppaan teettäminen opinnäytetyönä hyödytti sekä sen tehneitä opiskelijoita että ENOa. Opiskelijat saivat arvokasta kokemusta yhdistystoiminnasta ja yhdistyksen kehittämiskokonaisuuden hallinnasta, jonka lisäksi työ palvelee ENOa, sen verkostoa ja muita asiasta kiinnostuneita koko Suomessa. Oppaan ja lisämateriaalit tuottivat metsätalouden opiskelijat Minna Turunen ja Leena Härkönen.

Opas ja sen oheismateriaali on vapaasti ladattavissa ENOn verkkosivuilla. Nyt julkaistu opas on tarkoitus muokata syksyn aikana englanninkieliseksi yleisoppaaksi, jolloin koko maailmanlaajuinen ENO-verkosto ja muut asiasta kiinnostuneet voivat hyödyntää sitä puunistutustapahtumia suunnitellessaan.

Lisätietoja antaa:

Kaija Saramäki, kaija.saramaki@enoprogramme.org

Meidän metsä -opas